چگونه با پرخاشگری کودک برخورد کنیم

ارسال شده در: سلامت | 0

پرخاشگری کودک برای والدین کودک، یکی از استرس زاترین و نگران کننده ترین مسائلی است که با آن سروکار داریم. بنابر روانشناسی ، پرخاشگری کودک تنها به علت نافرمانی و از روی عمد نیست. جیغ و داد کردن معمولا نشانه ی … Continued