پایان عصر لگینگ ها

ارسال شده در: مد | 0

پایان عصر لگینگ ها شروع کردن یک متن کار چندان راحتی نیست، شاید ده‌ بار بنویسیم و پاک کنیم، متن را کمی تا قسمتی تغییر دهیم و جمله‌ها را جابه‌جا کنیم تا به متن دلخواه‌مان برسیم. اما همه‌ی این‌ها به … Continued