در ستایش سبک و سیاق شخصی

ارسال شده در: مد | 0

در ستایش سبک و سیاق شخصی در تحریریه گاهی غر می‌زنیم از کمبود خلاقیت و جسارت در مد پوشان تهرانی. راستش بیراه هم نیست، اگر  دوری بزنیم در پاتوق‌های خوش‌پوشان و مدپوشان پایتخت، خیلی زود یکسانی و یکدستی خسته و … Continued

پایان عصر لگینگ ها

ارسال شده در: مد | 0

پایان عصر لگینگ ها شروع کردن یک متن کار چندان راحتی نیست، شاید ده‌ بار بنویسیم و پاک کنیم، متن را کمی تا قسمتی تغییر دهیم و جمله‌ها را جابه‌جا کنیم تا به متن دلخواه‌مان برسیم. اما همه‌ی این‌ها به … Continued