آلبوم دیجیتال کودک یا اسلاید شو کودک

آلبوم دیجیتال کودک

آلبوم دیجیتال کودک یا اسلاید شو مجموعه ای از عکسهای است که با کمک نرم افزار مختلف، ادیت فیلم به هم متصل شده و به یک فایل تصوری یا فیلم قابل نمایش تبدیل میشود البته برای ژورنال عکس کودک هم اصطلاح آلبوم دیجیتال را بکار میبرند که منظور ما نیست.این فیلم با اضافه شدن جلوه های تصویری زیبا و اتصال و تعویض عکسها به صورت نرم به یکدیگر  قابل نمایش در اکثر پخش کننده های دیجیتال با فرمتهای استاندارد است و مناسب برای نمایش در موبایل و قرار دادن در شبکه های اجتمایی می باشد.

اسلاید شو عکس کودک

اسلاید شو عکس نوزاد

 

اسلاید شو عکس بارداری

اسلاید شو عکس تولد