ژست زن و شوهری دونفره

ژست زن و شوهری

اگر شما هم از کسانی هستید که هنگام عکس گرفتن، در ژست گرفتن مشکل دارید، این مطلب برای شما مناسب است. یکی از نکات اصلی در ژست زن و شوهری و دونفره یا تکی اعتماد به نفس و ریلکس بودن است. بسیار مهم است که به هیچ وجه هول نشده و به خود مسلط باشید. چند نفس عمیق بکشید و دستها، پاها و گردن را شل و رها بگذارید. اگر بزرگسال و درشت اندام هستید، تمام رخ نایستید. بهترین حالت برای شما عکسهای ایستاده و حالت بدن بصورت سه رخ است. پای جلو را روی پنجه بگذارید تا انحنای خوبی در اندامتان ایجاد شود و سر را کمی به یک طرف مایل کنید.

ژست زن و شوهری دونفره

 در خصوص ژست عکس مردانه بهتر است یا یک دست را داخل جیب کرده یا اگر لباس رسمی و کت و شلوار پوشیده اید، با یک دست لبه کتتان را به آرامی بگیرید.

ژست زن و شوهری دونفره

برای ژست عکس دخترانه اگر اندام ظریفی دارید، می توانید روی زمین بنشینید، یک پا را خم کرده روی زمین گذاشته و پای دیگر را عمود روی زمین قرار دهید. آرنج را روی زانو گذاشته و سر را به انگستان دست تکیه دهید. اگر هم درشت اندام هستید باز هم مدلهای ایستاده برای شما بهتر است.

در ژست زن و شوهری دونفره و اصطلاحا ژست زن و شوهری نزدیک به هم بایستید. آقا می تواند پشت خانم ایستاده، یک دست را روی کمر و دست دیگر را روی بازوی خانم قرار دهد. خانم هم کمی سر را به عقب متمایل کرده و دستها را روی هم و جلوی شکم، بطور نمایشی قرار دهد. از دیگر ژست زن و شوهری نشستن خانم یا آقا روی صندلی و ایستادن دیگریست. آقایانی که بسیار قد بلندند، بهتر است روی صندلی بنشینند و خانم در کنارشان بایستد. برای عکس پرتره خانم می تواند کمی خم شده، دست ها دور شانه آقا حلقه کند و سرش را کمی به سر همسر نزدیک کند. به این شکل هم حس عکس تقویت شده و هم دو عکس متفاوت می توان ثبت کرد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin
نوشته های پیشنهادی :
نقاشی کودکان

نمایش نقاشی کودکان

ما به عنوان والدین، همواره به دنبال راهی هستیم تا نقاشی کودکان مان را به نمایش بگذاریم و خلاقیت آن ها