عکاسی با نور طبیعی

ارسال شده در: عکاسی کودک | 0

عکسهایی که با بهره گیری از نور طبیعی و نور محیط ثبت می شوند، کیفیتی متفاوت از عکسهای ثبت شده با نورهای آتلیه ای یا فلاش ها دارند. از طرفی به خاطر کم بودن نور، عکاس مجبور به استفاده از … Continued