نه توصیه برای عکاسی پرتره

در حين عکاسی پرتره احتمالا برايتان پيش آمده است كه علي رغم رعايت نمودن اصول اوليه كار استفاده از تجهيزات پيشرفته و در فضاي آتليه احساس كنيد كه هنوز همه چيز روبراه نيست و يك جاي كار ايراد دارد. آيا اشكال از انتخاب لنز شماست؟ يا از مدل عکاسی پرتره...