رازهای سوپر مدلها در نورپردازی

به کارگیری دقیق نورپردازی هنگامی که از مدل ها و نقش آفرینان درباره راز بهتر به نظر رسیدن جلوی دوربین پرسیده می شود، به اتفاق خواهند گفت: قلق اصلی در نورپردازی صحیح است. اکثر ما معمولا گمان می کنیم که نورپردازی صحیح خلاصه می شود در تابش قوی نور در...