دسته بندی: عکاسی کودک

عکاسی از جشن تولد
عکاسی کودک

عکاسی از جشن تولد

نکات مهم هنگام عکاسی از جشن تولد اگر می خواهید از یک جشن تولد تصاویری حرفه ای و زیبا بردارید، در اینجا توجه تان را

ادامه مطلب »
پوزیشن عکاسی از کودک
عکاسی کودک

چند پوزیشن عکاسی از کودک

اگر تاکنون سراغ عکاسی از کودکان رفته باشید حتما تجربه ی مواجهه شدن با این موارد را دارید: غرولند کردن، داد و بیداد، ژستهای ناشیانه

ادامه مطلب »
گالری عکاسی تولد
عکاسی کودک

عکاسی از کودک نوپا

عکاسی از کودک نوپا کار دشواری است.درست هنگامی که شما می خواهید آن ها یک جا بنشینند و بدون تکان خوردن به روبرو خیره شوند، ان ها

ادامه مطلب »